A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. zasiedzenia.

31.07.2020, 14:29

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny toczy się postępowanie, sygn. akt I Ns 833/18, z wniosku Krystyny Doktór-Rakowskiej o stwierdzenie, iż wnioskodawczyni, jako posiadacz samoistny, w drodze zasiedzenia, z dniem 23 października 2000 r., nabyła własność nieruchomości o obszarze 0,0152 ha, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 25A, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49/2 (identyfikator działki 301701_1.0044.49/2), stanowiącej część nieruchomości, dla której była prowadzona księga wieczysta Ostrów wykaz 963 (która utraciła moc), w której jako właściciele wpisani byli >>Michał i jego żona Jadwiga Olszewscy do wspólnoty małżeńskiej<<.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Michała Olszewskiego, zmarłego 11 stycznia 1942 r. oraz Jadwigi Olszewskiej, zmarłej 9 czerwca 1975 r. i następców prawnych tych spadkobierców, by w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszeń zgłosili się w tutejszym sądzie i udowodnili swoje prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

                                                                                                                                        SSR Cezary Różanek

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 13
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 31.07.2020, 14:29
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl