A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. złożenia wykazu inwentarza.

29.06.2020, 13:05

Dnia 27.04.2020 r. przed Danielem Walczakiem, zastępcą notarialnym Jakuba Królaka, notariusza w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim, Renata Maria Stempin złożyła wykaz inwentarza po Zenonie Stempin, który zmarł 27 lutego 2020 r., PESEL 62100305151 i ostatnio stale zamieszkiwał w Ociążu, ul. Zakrzewki 25.
Jednocześnie Sąd poucza, iż osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy; mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                                   SSR Maciej Jakubowski

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 42
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 29.06.2020, 13:05
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl