A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. ustanowienia kuratora.

23.06.2020, 08:30

Na podstawie art. 69§1 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c. k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Damiana Grzeszczyka (Kancelaria Adwokacka w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska numer 12/1) celem reprezentowania dłużnika Star City Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w którego organie zachodzą braki uniemożliwiające jemu właściwą reprezentację, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasza Szalonkę w sprawie o sygn. akt Km 1311/19.

                                                                                                                              REFERENDARZ SĄDOWY                                                                                                                                        Marta Sadowska

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 34
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 23.06.2020, 08:30
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl