A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Zarządzenie A-002-18/2020.

15.04.2020, 14:34

Zarządzenie A-002-18/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.

Na podstawie:

  • art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) w zw. z art. 15zzs ust. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)

zarządzam


§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, z wyłączeniem spraw pilnych, określonych w art. 14 a ustawy z 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), który został dodany przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

§2

Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

§3

  1. Ograniczam w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. dostęp do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych w nieodwołanych rozprawach i posiedzeniach).
  2. Ograniczam w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. pracę w Punkcie Obsługi Interesanta do pracy zdalnej i zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów.
  3. Ograniczam w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. pracę Biura Podawczego jedynie do czynności przyjmowania korespondencji kierowanej do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  4. Wyłączam w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. bezpośrednią sprzedaż znaków sądowych.
  5. Ograniczam w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. czynności terenowe wykonywane przez kuratorów zawodowych i społecznych oraz przyjęcia interesantów przez kuratorów sądowych za wyjątkiem spraw pilnych i niecierpiących zwłoki.

§4

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                 w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                        Radosław Grzęda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 356
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 15.04.2020, 14:34
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl