A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Zarządzenie A-002-15/2020.

20.03.2020, 15:03

Zarządzenie A-002-15/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.

Na podstawie:

  • art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)


§1


Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r., z wyłączeniem spraw pilnych, wymienionych w komunikacie Prezesa Sądu Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 marca 2020 r.

§2

O odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych należy powiadomić strony i uczestników postępowania.

§3

  1. Ograniczam dostęp do Sądu jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  2. Ograniczam pracę w Biurze Obsługi Interesanta do pracy zdalnej i zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§4

Zmieniam zarządzenie i komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim:

  • nr A-002-7/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań służbowych w środowisku podopiecznych przez sądowych kuratorów zawodowych w ten sposób, że wymienione w § 4 pkt 1 zarządzenia ramy czasowe wydanej regulacji wprowadzone na okres od 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. zastępuje się określeniem „od 13 marca 2020 r. do odwołania”.
  • Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia spraw pilnych w ten sposób, że dodaje się ramy czasowe wydanej regulacji na czas „od 13 marca 2020 r. do odwołania”.

§5

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                      Radosław Grzęda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 483
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 20.03.2020, 15:03
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl