A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Zarządzenie A-022-14/20.

19.03.2020, 14:48

ZARZĄDZENIE NR A-022-14/20
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wstrzymania od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2 na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 i art, 54 § 2, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433) zarządzam:

§1


Wstrzymuję w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłkę wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych w Komunikacie Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z 13 marca 2020 roku, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.


§2


Wstrzymuję w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania przekazywanie akt wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, za wyjątkiem spraw pilnych.

§3


Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                                                                                           w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                  Marek Urbaniak

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 452
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 19.03.2020, 14:48
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl