A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. ustanowienia kuratora.

03.02.2020, 08:33

Na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Laury Urbaniak (Kancelaria Radcy Prawnego w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa numer 5) dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Wiesława Derwich ostatnio stale zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego 4 b/1, w którego organie zachodzą braki uniemożliwiające jemu właściwą reprezentację, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasza Konrady w sprawie o sygn. akt Km 2493/18.

                                                                                                                              referendarz sądowy
                                                                                                                                Marta Sadowska

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 20
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 03.02.2020, 08:33
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl