A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. złożenia kwoty do depozytu.

21.01.2020, 10:26

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. zezwolono dłużnikowi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim – na złożenie do depozytu sądowego kwoty 39,01 zł z tytułu świadczenia z ubezpieczenia społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim, a przekazanego w związku ze zbiegiem egzekucji przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michała Patynowskiego na rzecz Sabiny Filipiak, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Sabiny Filipiak na ich wniosek, po przedłożeniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.
Wzywa się spadkobierców Sabiny Filipiak do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

                                                                                                                         Sędzia Dorota Chmura

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 155
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 21.01.2020, 10:26
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl