A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Struktura organizacyjna

WŁADZE SĄDU REJONOWEGO:

Prezes - SSR Radosław Grzęda
Wiceprezes - SSR Łukasz Fórmankiewicz
Dyrektor - mgr Małgorzata Andruszczak

ODDZIAŁ FINANSOWY:

Główny Księgowy - mgr Renata Szymczak

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Kierownik - mgr Wiesława Szwałek
Z-ca kierownika - mgr Paulina Czerniejewska

I ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych:

Kierownik - mgr Marek Cieplik

II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich:

Kierownik - mgr Witold Czubak

WYDZIALY SĄDU REJONOWEGO:

I Wydział Cywilny

Przewodniczący SSR Radosław Grzęda - Prezes Sądu

II Wydział Karny

Przewodniczący SSR Małgorzata Zimorska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący, SSR Ewa Litwin

IV Wydział Pracy

Przewodniczący, SSR Renata Kubiak

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący, starszy referendarz sądowy Edyta Zimoch–Różanek

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 153 239
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 16.09.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl