A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Punkt Obsługi Interesantów

Informacje o POI.

Punkt Obsługi  Interesantów znajduje się w pomieszczeniu nr 14 na parterze.

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek
7:15 – 15:00
(od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. od 7:30 do 13:30)

nr tel.: 62 592-61-79


Punkt Obsługi Interesantów utworzony został zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 listopada 2010 roku.

Do zakresu czynności punktu należy w szczególności:

 1. Informowanie o
 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
 • terminach i miejscach rozpraw’
 • wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,
 • stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.
 1. Udostępnianie
 • list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
 • formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,
 • akt do wglądu stornom i pełnomocnikom, po wcześniejszym zamówieniu ich osobiście lub telefonicznie
 1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów.
 2. Kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Sposób przyjmowania interesantów.
Interesanci przyjmowani są według kolejności.
W POI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę.


Porady prawne.
W POI nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez interesanta. W szczególności nie można żądać sporządzenia projektu pisma procesowego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 41 817
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 25.08.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl