A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


PPPwR – publikacje z roku 2020.

  1. Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – pobierz plik XLS
  2. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – pobierz plik XLSX
  3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – pobierz plik DOC
  4. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (aktualizacja z 15.06.2020 rok) – pobierz plik XLS
  5. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku – pobierz plik XLSX
  6. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku – pobierz plik XLSX
  7. Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach – pobierz plik XLS
  8. Obwieszczenie nr 21/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku – pobierz plik PDF

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 15.07.2020
Dokument oglądany razy: 61
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 20.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl