A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konta bankowe

Kasa Sądu Rejonowego:

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2 parter, pokój nr 3
(okienko kasowe od strony korytarza) tel. 62 592-61-17

Czynna:
od 8:00 do 14:00 (przerwa od 11:00 do 11:30)


Numery kont Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.:

Należności za:

  • wpisy
  • koszty
  • grzywny do spraw: cywilnych, karnych i rodzinnych
  • wpisy i opłaty sądowe do ksiąg wieczystych

NBP O/Okr. w Poznaniu
23 1010 1469 0602 2222 3100 0000
(rachunek bieżący dochodów SR)

Konta sum depozytowych – depozyty

Bank Gospodarstwa Krajowego
42 1130 1017 0021 1000 0890 0004

sumy na zlecenie - zaliczki na biegłych oraz kuratorów sądowych

NBP O/O Poznań
60 1010 1469 0602 2213 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego
90 1130 1088 0001 3004 9120 0001Zgodnie z §25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru z dnia 9 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 546) opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek:

Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

(Uwaga! Podany nr konta Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest rachunkiem, na który wnosi się opłaty za wpis do KRS).

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 25 025
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 05.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl