A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

I. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim: biuro@iod-kancelaria.pl, tel. 62 767 09 66.
  3. Dane przetwarzane będą w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu i osób przebywających na ternie sądu.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 453
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 11.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl