A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych: biuro@iod-kancelaria.pl, tel. 62 767 09 66,
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku.
  4. Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pana/i prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 440
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 11.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl