A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.


Organizację oraz zasady funkcjonowania Sądu regulują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2216 ze zm.).
  3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. z uwzględnieniem zmian z 25 czerwca 2008 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003r., nr 5, poz. 22).
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Czerniejewska
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 5 060
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 16.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl