A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca przeciwdziałaniu przemocy w rodzinielink

Na stronie zamieszczone są m.in. numery telefonów alarmowych, interwencyjnych oraz informacyjnych, dane placówek świadczących pomoc, materiały informacyjne oraz akty prawne dotyczące tematyki.
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w: Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach Oświaty.

Strona Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu link

Na stronie zamieszczono m.in. wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego. Informacje te można znaleźć:

w menu

Najpopularniejsze/Rejestry, ewidencje/Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

oraz w zakładce

Obsługa klienta/Pomoc społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Materiały i bazy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dostępne są również na stronach Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi w menu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to m.in.:

  • Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Baza organizacji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  • Baza podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
  • Baza programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  • Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
  • Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
  • Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Strona Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - link

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Ireneusz Sikora
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 827
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 18.03.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl