A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konta bankowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.01.2015

Kasa Sądu Rejonowego:

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2 parter, pokój nr 3
(okienko kasowe od strony korytarza) tel. 62 592-61-17

Czynna:
od 8:00 do 14:00 (przerwa od 11:00 do 11:30)


Numery kont Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.:

Należności za:

  • wpisy
  • koszty
  • grzywny do spraw: cywilnych, karnych i rodzinnych
  • wpisy i opłaty sądowe do ksiąg wieczystych

NBP O/Okr. w Poznaniu
23 1010 1469 0602 2222 3100 0000
(rachunek bieżący dochodów SR)

Konta sum depozytowych – depozyty

Bank Gospodarstwa Krajowego
42 1130 1017 0021 1000 0890 0004

sumy na zlecenie - zaliczki na biegłych oraz kuratorów sądowych

NBP O/O Poznań
60 1010 1469 0602 2213 9800 0000

Konto Ministerstwa Sprawiedliwości
(dot. m.in. elektronicznej ksiegi wieczystej)

NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego
90 1130 1088 0001 3004 9120 0001Informacja:

Zgodnie z §20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostepniania kopii dokumentów z katalogu, opłate za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na wyżej podany rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości. Podany nr konta nie jest rachunkiem, na który wnosi się opłaty za wpis do KRS. Opłaty za wnioski składane osobiście w oddziale Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Ireneusz Sikora
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 24 831
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 02.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl