A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla interesantów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo.
Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia głównego). Przed wejściem głównym do budynku znajduje się przycisk dzwonka, który należy przycisnąć, a następnie poczekać na pracownika, który zorganizuje pomoc dla osoby niepełnosprawnej.

Na parterze obiektu znajdują się: biuro podawcze, punkt obsługi interesantów, kasa, sale rozpraw nr 6, 16, 24 i 27, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – pion dla dorosłych i Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – pion dla nieletnich. W przypadku konieczności skorzystania z pozostałych komórek organizacyjnych znajdujących się na piętrach budynku, z uwagi na bariery architektoniczne, należy zgłosić taką potrzebę i w tym celu udać się do punktu obsługi interesantów.

W sytuacji wezwania osoby niepełnosprawnej, jako osoby postępowania, na sale rozpraw nr 33, 39, 43, 48, 65, 66, 73 znajdujące się na piętrach obiektu, istnieje możliwość zorganizowania posiedzenia sądu na salach rozpraw nr 6, 16, 24, 27. Sale te znajdują się na parterze budynku. Możliwość przeniesienia posiedzenia istnieje po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności w sekretariacie wydziału, co najmniej 3 dni przed terminem rozprawy.

Informacja dla interesantów niesłyszących i głuchoniemych

Szanowni Państwo.
W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243), w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami.

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
 adres e-mailowy Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim poi@ostrow.sr.gov.pl
 tel./fax: 62 592 61 79 oraz 62 592 83 60.

Petenci mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwienia swoich spraw w Sądzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zapewnia możliwości korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanego na listę biegłych sądowych lub rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyjątkiem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 14, parter, ul. Sądowa 2, tel./fax: 62 592 61 79, fax: 62 592 83 60 lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poi@ostrow.sr.gov.pl. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informacje zamieszczoną w formularzu, który można pobrać ze strony internetowej tutejszego Sądu.

Formularz zgłoszeniowy o pomoc tłumacza języka migowego:
- pobierz plik rtf
- pobierz plik pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 16.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 619
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 28.05.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl