Ogłoszenie ws. zasiedzenia.

31.07.2020

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny toczy się postępowanie, sygn. akt I Ns 833/18, z wniosku Krystyny Doktór-Rakowskiej o stwierdzenie, iż wnioskodawczyni, jako posiadacz samoistny, w drodze zasiedzenia, z dniem 23 października 2000 r., nabyła własność nieruchomości o obszarze 0,0152 ha, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 25A, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49/2 (identyfikator działki 301701_1.0044.49/2), stanowiącej część nieruchomości, dla której była prowadzona księga wieczysta Ostrów wykaz 963 (która utraciła moc), w której jako właściciele wpisani byli >>Michał i jego żona Jadwiga Olszewscy do wspólnoty małżeńskiej<<.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Michała Olszewskiego, zmarłego 11 stycznia 1942 r. oraz Jadwigi Olszewskiej, zmarłej 9 czerwca 1975 r. i następców prawnych tych spadkobierców, by w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszeń zgłosili się w tutejszym sądzie i udowodnili swoje prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

                                                                                                                                        SSR Cezary Różanek

Wiadomość z dnia: 31.07.2020
Wiadomość oglądana razy: 86
Opublikował: Piotr Binek
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl