Ogłoszenie ws. spisu inwentarza.

03.07.2020

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dariuszu Kościelak, nr pesel 72062202151 ostatnio stale zamieszkałym w Nowych Skalmierzycach , ul. Kolejowa 8/1, zmarłym dnia 18.10.2019 r. w Nowych Skalmierzycach.
Jednocześnie Sąd poucza, iż osoby wskazane w art. 637 par. 1 kpc tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy; mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   SSR Maciej Jakubowski

Wiadomość z dnia: 03.07.2020
Wiadomość oglądana razy: 150
Opublikował: Piotr Binek
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl