Ogłoszenie ws. ustanowienia kuratora.

22.05.2020

Na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowiono dla pozwanej Bogumiły Skowron, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Natalii Pląskowskiej-Płócienniczak – Kancelaria Adwokacka adw. Romany Schubert w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościelnej 3.

                                                                                                                SSR Łukasz Fórmankiewicz


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Wiadomość z dnia: 22.05.2020
Wiadomość oglądana razy: 80
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 13.07.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl