Ogłoszenie ws. spisu inwentarza.

12.03.2020

Ogłasza się, że 21 lutego 2020 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie I Ns 418/19 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Adamusie (Adamus), który zmarł 01 grudnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim, to jest miejscu swojego stałego ostatniego zamieszkania.


Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                sędzia Karolina Wawrzyniak

Wiadomość z dnia: 12.03.2020
Wiadomość oglądana razy: 79
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 31.05.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl