Ogłoszenie ws. spisu inwentarza.

16.01.2020

Ogłasza, że w dniu 7 stycznia 2019 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie I Ns 782/19 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Jędrzejaku, który zmarł 14 marca 2010 r. w Sulisławiu, to jest w miejscu swojego stałego i ostatniego zamieszkania.

Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu, tymczasowi przedstawiciele lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


                                                                                                                         Sędzia Dorota Chmura

Wiadomość z dnia: 16.01.2020
Wiadomość oglądana razy: 196
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl