Ogłoszenie ws. ustanowienia kuratora.

16.01.2020

Na podstawie art. 69§1 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Katarzyny Necel prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, przy ul. Plac Stefana Rowińskiego numer 2 dla dłużnika Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Stendera i Juskowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Przybysławicach, w którego organie zachodzą braki uniemożliwiające jemu właściwą reprezentację, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marka Gila w sprawie o sygn. akt Km 2552/19.


                                                                                                  referendarz sądowy Marta Sadowska


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Wiadomość z dnia: 16.01.2020
Wiadomość oglądana razy: 154
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl