Ogłoszenie ws. zasiedzenia.

16.01.2020

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 406/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej grunty orne, położonej w miejscowości Osiek, gmina Nowe Skalmierzyce, składającej się z działki nr 86 o pow. 2,0012 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KZ1W,00002239/6, z wniosku posiadacza Urszuli Juszczak z udziałem Marka Juszczaka, Jana Juszczaka oraz spadkobierców Stanisława Juszczaka – syna Kazimierza i Marianny z domu Suchorzewska, ur 28.04.1918 r. w Wolicy, zm. 16.07.1999 r., prawdopodobnie w Kaliszu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Stanisława Juszczaka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim i udowodnili swoje prawa do spadku po Stanisławie Juszczaku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia.

                                                                                                                   SSR Karolina Wawrzyniak

Wiadomość z dnia: 16.01.2020
Wiadomość oglądana razy: 192
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl