Ogłoszenie ws. nabycia spadku.

10.01.2020

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim pod sygnaturą akt I Ns 644/19 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Kaczmarek o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Kazimierzu Gawrońskim synu Edmunda i Leokadii ur. 17.09.1943r., zmarłym 2.03.2016r. w Monticello hrabstwo Sullivan w Stanach Zjednoczonych, tam ostatnio stale zamieszkałym. W skład spadku wchodzi nieruchomość o powierzchni około 700 m kw. położona w Ostrowie Wlkp.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do spadku gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

                                                                                                                       SSR Maciej Jakubowski

Wiadomość z dnia: 10.01.2020
Wiadomość oglądana razy: 237
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl