Punkt Obsługi Interesantów

Informacje o POI.

Punkt Obsługi  Interesantów znajduje się w pomieszczeniu nr 14 na parterze.

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek
7:15 – 15:00
(od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. od 7:30 do 13:30)

nr tel.: 62 592-61-79


Punkt Obsługi Interesantów utworzony został zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 listopada 2010 roku.

Do zakresu czynności punktu należy w szczególności:

  1. Informowanie o
  1. Udostępnianie
  1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów.
  2. Kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Sposób przyjmowania interesantów.
Interesanci przyjmowani są według kolejności.
W POI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę.


Porady prawne.
W POI nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez interesanta. W szczególności nie można żądać sporządzenia projektu pisma procesowego.

Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 38 313
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 02.09.2019
 
wydruk z dnia: 20.02.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl