Sprawozdania za rok 2019

I Wydział Cywilny


II Wydział Karny

  1. Sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r. - pobierz plik PDF
  2. Sprawozdanie MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019r. - pobierz plik PDF
  3. Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r. - pobierz plik PDF
  4. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019r. - pobierz plik PDF


III Wydział Rodzinny i Nieletnich


IV Wydział Pracy


V Wydział Ksiąg Wieczystych


I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej


Komornicy

Podpisał: Paulina Czerniejewska
Dokument z dnia: 09.08.2019
Dokument oglądany razy: 179
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 09.08.2019
 
wydruk z dnia: 26.01.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl