PPPwR – publikacje z roku 2019.

  1. Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – pobierz plik XLS
  2. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim - pobierz plik XLS
  3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – pobierz plik DOCX
  4. Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – pobierz plik XLS
  5. Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach - pobierz plik XLS
  6. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku - pobierz plik XLS
  7. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku - pobierz plik XLS
  8. Obwieszczenie nr 12/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku – pobierz plik PDF
Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 23.07.2019
Dokument oglądany razy: 167
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 23.07.2019
 
wydruk z dnia: 26.01.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl