Sprawozdania za rok 2018

I Wydział Cywilny

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za rok 2018 - pobierz plik PDF

II Wydział Karny

 1. Sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 3. Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 4. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 5. Sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za rok 2018 - pobierz plik PDF
 6. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2018 - pobierz plik PDF
 7. Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za rok 2018 - pobierz plik PDF
 8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I rok 2018 - pobierz plik PDF

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2018 - pobierz plik PDF

IV Wydział Pracy

 1. Sprawozdanie MS-S11/12r z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-S11/12r z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2018 - pobierz plik PDF

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Sprawozdanie MS-20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2018 - pobierz plik PDF

I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

 1. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sadowej za I półrocze 2018r. - pobierz plik PDF
 2. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sadowej za rok 2018r. - pobierz plik PDF

Komornicy

Sprawozdanie MS-Kom23 z czynności komornika – pobierz plik PDF

Podpisał: Paulina Czerniejewska
Dokument z dnia: 31.07.2018
Dokument oglądany razy: 854
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 21.05.2019
 
wydruk z dnia: 11.08.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl