Struktura organizacyjna

WŁADZE SĄDU REJONOWEGO:

Prezes - SSR Radosław Grzęda
Wiceprezes - SSR Marek Urbaniak
Dyrektor - mgr Małgorzata Andruszczak

ODDZIAŁ FINANSOWY:

Główny Księgowy - mgr Renata Szymczak

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Kierownik - mgr Wiesława Szwałek
Z-ca kierownika - mgr Paulina Czerniejewska

I ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych:

Kierownik - mgr Marek Cieplik

II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich:

Kierownik - mgr Witold Czubak

WYDZIALY SĄDU REJONOWEGO:

I Wydział Cywilny

Przewodniczący SSR Radosław Grzęda - Prezes Sądu

II Wydział Karny

Przewodniczący SSR Marek Urbaniak - Wiceprezes Sądu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący, SSR Ewa Litwin

IV Wydział Pracy

Przewodniczący, SSR Renata Kubiak

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący, starszy referendarz sądowy Edyta Zimoch–Różanek

Podpisał: Wiesława Szwałek
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 145 951
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 07.09.2018
 
wydruk z dnia: 20.02.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl