Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca przeciwdziałaniu przemocy w rodzinielink

Na stronie zamieszczone są m.in. numery telefonów alarmowych, interwencyjnych oraz informacyjnych, dane placówek świadczących pomoc, materiały informacyjne oraz akty prawne dotyczące tematyki.
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w: Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach Oświaty.

Strona Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu link

Na stronie zamieszczono m.in. wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego. Informacje te można znaleźć:

w menu

Najpopularniejsze/Rejestry, ewidencje/Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

oraz w zakładce

Obsługa klienta/Pomoc społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Materiały i bazy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dostępne są również na stronach Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi w menu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to m.in.:

Strona Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - link

Podpisał: Ireneusz Sikora
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 207
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 18.03.2015
 
wydruk z dnia: 26.01.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl