A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |

Wersje archiwalne: Struktura organizacyjna

Wersja zmieniona dnia: 16.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wiceprezesie.

Wersja zmieniona dnia: 02.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 07.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana przewodniczącego V WKW

Wersja zmieniona dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dopisanie wiceprezesa

Wersja zmieniona dnia: 16.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana zast kier. Oddz. Adm. oraz przew. Wydz. Karnego.

Wersja zmieniona dnia: 14.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wpisanie prezesa

Wersja zmieniona dnia: 27.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie funkcji prezesa i wiceprezesa

Wersja zmieniona dnia: 04.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana przew. wydz. cyw.

Wersja zmieniona dnia: 13.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana struktury po odłączeniu wydziałów zamiejscowych

Wersja zmieniona dnia: 14.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana przewodniczącego V Wydz. KW

Wersja zmieniona dnia: 14.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodanie mgr

Wersja zmieniona dnia: 14.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana struktury organizacyjnej jednostki

Wersja zmieniona dnia: 03.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana stanowiska Kierownika Finansowego

Wersja zmieniona dnia: 01.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Wprowadzenie kierownika finansowego

Wersja zmieniona dnia: 07.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana wiceprezesa

Wersja zmieniona dnia: 17.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana Kierownika Finansowego

Wersja zmieniona dnia: 26.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmaiana prezesa

Wersja zmieniona dnia: 12.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana struktury organizacyjnej

Wersja zmieniona dnia: 10.07.2009
Powód wprowadzenia zmian: Likwidacja Wydziału Grodzkiego

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl